CZ EN DE
msv@msvmetal.eu556 472 111
 

Historie společnosti

Vagonka ve Studénce byla založena v roce 1900 jako akciová společnost Staudinger Waggonfabrik, A.G. se sídlem v Butovicích. Továrna, jejíž součástí byla od počátku také kovárna, výrazně zasáhla do života obyvatel původně zemědělského kraje. Poskytla práci i obživu mnoha lidem, kteří jí odevzdávali většinu svého času a energie. V průběhu let několikrát změnila svůj název i vlastníka.

Obchodní jméno firmy:

 • 1900 - 1928    Staudinger Waggonfabrik, A.G.
 • 1928 - 1945    Moravskoslezská vozovka, a.s.
 • 1946 - 1949    Tatra, n.p. závod Studénka
 • 1950 - 1968    Vagónka Tatra Studénka, n.p.
 • 1969 - 1990    Vagónka Studénka, n.p.
 • 1990 - 1998    Moravskoslezská vagónka, s.p. (a.s.)
 • 1998 - 2000    ČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s.
 • 2000 - 2006    Thrall Vagonka Studénka,a.s.
 • 2006 - dosud   MSV Metal Studénka, a.s.

Akcionáři od roku 2006:

 • do 2.8.2006    Trinity Rail Group LLC, USA
 • 2006 - 2012    International Railway Systems SA, LU
 • 2012 - 2013    MSV Holding, s.r.o., CZ
 • od 25.3.2013   Roca Capital, a.s., Brno (dceřiná společnost investiční skupiny Jet Investment)

Historie továrny je odrazem složitého společenského i hospodářského vývoje v naší zemi. Je však také svědectvím o jejím významném podílu na rozvoji průmyslu v Čechách a na Moravě a její poctivé službě zákazníkům. Společnost MSV Metal Studénka, a.s. je důstojným pokračovatelem tradice kovárenské výroby této významné české továrny.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reference & partneři:
Získané certifikáty:
 
Rychlý kontakt
 
 
kod
 
+420 556 472 111msv@msvmetal.eu
NET sign studio