Tradice zavazuje

Domů : Jakost : Zkušebny a laboratoře

Zkušebny a laboratoře

Zabezpečují provádění zkoušek materiálu, výkovků, výlisků a podsestav kolejových vozidel, hodnocení kvality svarů a základních metalografických zkoušek souvisejících s tepelným zpracováním výrobků.

Zkušebny a laboratoře disponují moderním zkušebním zařízením a kvalifikovaným personálem. Její výsledky jsou akceptovány všemi současnými zákazníky včetně inspekčních a certifikačních orgánů předních evropských železnic jako např. Deutsche Bahn AG, České dráhy, SNCF, SNCB aj.

Veškeré zkušební zařízení je 1x ročně kalibrováno a ověřováno u ČMI (Český metrologický institut).

Zkoušení výrobků provádíme v souladu s platnými technickými normami, technickými podmínkami výrobků a předpisy UIC.

Základní zkoušky zabezpečované zkušebnami MSV:

Mechanická zkušebna:

 • zkouška tahem
 • zkouška lámavosti
 • zkouška rázem v ohybu za normální teploty a snížené teploty
 • zkouška tvrdosti podle Vickerse, Brinella a Rockwella
 • zkouška tažných háků a táhel pro železniční vozy
 • zkouška šroubovky pro železniční vozy
 • mechanické zkoušky svarů

Metalografická laboratoř:

 • stanovení velikosti feritického, austenitického zrna
 • vyhodnocení mikrostruktury
 • stanovení obsahu nekovových vměstků v ocelích
 • stanovení hloubky oduhličené vrstvy
 • stanovení hloubky tepelně a chemicko-tepelně zpracovaných vrstev
 • měření mikrotvrdosti dle Vickerse
 • makroskopická zkouška sirníkovými otisky
 • makroskopická zkouška hlubokým leptáním
 • hodnocení vad svarů

Kontrola 1

Kontrola 2

Kontrola 3