CZ EN DE
msv@msvmetal.eu556 472 111
 

Programy EU

Zahájili jsme svou účast v projektu EU s názvem Operační program lidské zdroje a zaměstnanost. Jedná se o projekt, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Projekt je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Hlavním cílem účasti v projektu je odborný růst našich zaměstnanců ovlivňujících efektivitu a přípravy výroby.

Naše společnost je rovněž zapojena do operačního programu Podnikání a inovace. Finanční prostředky z tohoto programu podpory mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Finanční prostředky pocházejí dílem ze strukturálních fondů EU (85 %) a dílem ze státního rozpočtu (15 %). Z Operačního programu Podnikání a inovace jsou peníze vypláceny ve formě nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů a záruk. 

 


           

 
 
 
 
 
Reference & partneři:
Získané certifikáty:
 
Rychlý kontakt
 
 
kod
 
+420 556 472 111msv@msvmetal.eu
NET sign studio