CZ EN DE
msv@msvmetal.eu556 472 111
 

Zkušebny a laboratoře

V našich zkušebnách a testovacích laboratořích provádíme zkoušky mechanických a metalografických vlastností vstupních materiálů, výkovků a výlisků, zkoušky svarových spojů, statické zátěžové zkoušky háků, táhel a šroubovek a kontrolu statické charakteristiky vypružení u táhlových ústrojí a nárazníků.

Zkušebny a laboratoře disponují moderním zkušebním zařízením a kvalifikovaným personálem. Naše výsledky jsou akceptovány všemi současnými zákazníky včetně inspekčních a certifikačních orgánů předních evropských železnic jako např. Deutsche Bahn AG, České dráhy, SNCF, SNCB a mnoho dalších.

Veškeré zkušební zařízení je jedenkrát ročně kalibrováno a ověřováno u Českého metrologického institutu.

Zkoušení výrobků provádíme v souladu s platnými technickými normami, technickými podmínkami výrobků a předpisy UIC a EN a ISO norem.

Základní zkoušky, které v našich zkušebnách zabezpečujeme

Mechanická zkušebna:

 • zkouška tahem
 • zkouška lámavosti
 • zkouška rázem v ohybu za normální teploty a za snížené teploty až -50°C
 • zkouška tvrdosti podle Vickerse, Brinella a Rockwella
 • zkoušky celkových tahů háků, táhel a šroubovek až do zatížení 1 800 kN
 • mechanické zkoušky svarových spojů

Metalografická laboratoř:

 • stanovení velikosti feritického, austenitického zrna
 • vyhodnocení mikrostruktury
 • stanovení obsahu nekovových vměstků v ocelích
 • stanovení hloubky oduhličené vrstvy
 • stanovení hloubky tepelně a chemicko-tepelně zpracovaných vrstev
 • měření mikrotvrdosti dle Vickerse
 • makroskopická zkouška sirníkovými otisky
 • makroskopická zkouška hlubokým leptáním
 • hodnocení vad svarů
 • hodnocení makrostruktury svarových spojů

Chemická laboratoř

 • chemická analýza kovových materiálu přístrojem spectrotest a následné stanovení obsahu až 30 prvků


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebny a laboratoře
 
 
MSV Metal studenka
 
 
 
Reference & partneři:
Získané certifikáty:
 
Rychlý kontakt
 
 
kod
 
+420 556 472 111msv@msvmetal.eu
NET sign studio